undefined
+
  • undefined

博勒飞在线检测产品

PVS 转子和样品杯

PVS 转子和样品杯

BOB

SHEAR RATE

SAMPLE VOLUME

PVS-B1-D-HC

1.70

23

PVS-B2-D-HC

0.38

40

PVS-B5-D-HC

0.85

30

CHAMBER

 

 

PVS-30 (standard)

For use with B1, B2 or B5 spindle

Triple Annulus

For use with PVS-TA5 B5-D-HC

*±1 mL

特性与优势

PVS 流变仪的转子和样品杯由Hastelloy C 哈氏合金制成,以确保在恶劣环境中连续运行。